1. Keď Mária plačúcemu - a sna si žiadajúcemu - Synovi očká zastiera, - pritom mu pekne tak spieva: - [:Ó, milý, ó, sladký, ó, Ježiško môj!:]


2. Tys' moja sladkosť vtelená, - radosť si moja vznešená. - Spi, ruža krásna, premilá, - z lásky som teba zrodila. - [:Ó, milý, ó, sladký, ó, Ježiško môj!:]


3. Pastieri tebe spievajú, - pred tebou zbožne kľakajú. - Spi už, ó, Synku môj malý, - hodný si večnej poklony. - [:Ó, milý, ó, sladký, ó, Ježiško môj!:]


4. Očičká svoje otváraš, - na nás sa jasne pozeráš, - ručičky svoje vystieraš, - v srdiečku všetkých objímaš. - [:Ó, milý, ó, sladký, ó, Ježiško môj!:]


5. Kriste, môj Bože premilý, - nad všetko si ty spanilý; - anjeli tebe tu hrajú - a veselo ti spievajú. - [:Ó, milý, ó, sladký, ó, Ježiško môj!:]


6. Tys' všetkých kráľov mocný Kráľ, - ty si nás najviac miloval; - tu leží malý na sene, - ty budeš naše spasenie. - [:Ó, milý, ó, sladký, ó, Ježiško môj!:]