1. Kyrie eleison, eleison, - Kyrie eleison, eleison! - [:Vitaj u nás na tisíc ráz - Ježišku, - vítame i tvoju milú Matičku!:]


2. Buď Bohu sláva, chvála večná vzdávaná, - buď pokoj ľuďom na zemi tu od Pána. - [:Panenská nám ľalia plod svoj dala - nebeský kvet Mária porodila.:]


3. Veríme, že v Betleheme - na slame - neba, zeme Pánovi sa - klaniame, - že tu Boh sám, - nebeský Pán - prebýva - a v Dieťatku, Jezuliatku - sa skrýva.


4. Prichádza k nám dnes novina - veľmi vítaná, - že Ježiška porodila - Panna Mária. - Pozrime na neho, - Kráľa nebeského: - neprichádza v sláve, - leží v jasliach v slame. - Hľa, Pán zeme - v Betleheme: - svätá obeta - pre blaho sveta.


5. Svätý Pán, svätý Boh! - spievajme, - Bohu česť, chválu, hold - vzdávajme. - Plná je zem jeho chvály, - nebo plné jeho slávy. - Svätý Pán, svätý Boh - spievajme, - Bohu česť, chválu, hold - vzdávajme.