1. Ó, divadlo krásne, - dosiaľ nevídané, - od nikoho nikdy - ešte neslýchané, - ktorému sa tešia - všetkých duchov zbory - a zem i nebesia.


2. Mária je Matkou - Božou vyvolená, - v čistote panenskej - nič neporušená; - rodí Spasiteľa, - dávno žiadaného - nám Vykupiteľa.


3. Chudobná ho matka - plienkami obkladá, - do chatrných jasieľ - na seno ukladá; - vôl, osol tam stáli - a na neho dychom - teplo vydávali.


4. Nebešťanov zástup - Boha oslavuje, - ľuďom dobrej vôle - pokoj ohlasuje; - pastieri hneď vstali, - aby do Betlema - k Dieťaťu sa brali.


5. Ó, najvyšší Kriste, - tak si sa k nám znížil, - že zrodený z Panny - ku nám si sa zblížil; - daj nám skrúšenosti - a raz v sláve svojej - nebeskej radosti.