1. [:Narodil sa Spasiteľ, Spasiteľ, - v meste Betleheme.:] - Mária ho zrodila, - do jasličiek vložila: - zblízka vôl i osol - na neho dýchajú - a to Dieťa maličké - milo zohrievajú.


2. [:Svätý Jozef tam stojí, tam stojí - a pestuje Dieťa.:] - Matka spieva Dieťatku - pieseň krásnu, presladkú, - nebeskí anjeli - v povetrí lietajú, - spevom Syna Božieho - hlasne vítajú.


3. [:Stal sa zázrak na zemi, na zemi, - spojil sa Boh s telom.:] - Jemu pekne spievajme, - vrúcne vďaky vzdávajme: - Buď vždycky chválený - a večne uctený, - ó, Ježiško premilý, - ku nám znížený!


4. [:Prosíme ťa, Ježiško, Ježiško, - vyslyš naše prosby!:] - Ó, Baránok nevinný, - odpusť naše nám viny, - by sme sa dostali - po tejto časnosti - ku tebe do nebeskej, - večnej radosti.