1. Panna čistá - dnes Ježiša Krista - nám porodila, - do jasieľ ho, - Boha najvyššieho, - pekne vložila. - Búvaj, moje Dieťa, - búvaj, krásne kvieťa! - tak mu spievala, - v ňom sa kochala.


2. A preto mu, - dnes narodenému, - i my spievajme; - slávny deň ten - narodenia jeho - vrúcne vítajme. - Otcu nebeskému - k nám preláskavému - za dar ďakujme - a sa radujme.


3. On z milosti - z nebeskej výsosti - svojho Syna dal, - by z hriešneho - sveta nešťastného - hriech a vinu sňal. - Preto od mladosti - nemal blaženosti, - ani radosti - Kristus v časnosti.


4. Čo prorokmi - pred mnohými rokmi - bolo písané, - to sa stalo: - Slovo telo vzalo, - preto plesáme. - Radujme sa preto udalosti tejto, - nech znie spev nový - Spasiteľovi.


5. Vítame ťa, - sväté, božské Dieťa, - krásne, spanilé; - nesieš skvostné - chvíle preradostné, - Dieťa premilé. - Tvoje narodenie - nesie vykúpenie, - buď Spasiteľom - svojim ctiteľom.