1. Plesá Matka Božia sladká - pri jasličkách Neviniatka; - [:v ktorých Dieťa jej spalo.:] - [:Tam jej srdce preveselé, - od preveľkej lásky vrelé, - radovanie prijalo.:]


2. Ó, jak bola preradostná, - požehnaná a prečnostná - [:Panna v svete najmilšia.:] - [:Ó, jak sladko sa tešila, - predrahého keď videla - Syna svojho, Ježiša.:]


3. Koho ples nenaplňuje, - keď Mať Krista pozoruje - [:nad Dieťa sa nakláňať?:] - [:Ktože by sa neradoval, - keby Matku pozoroval - s Ježiškom sa pohrávať.:]


4. Ach, jak veľmi zaplesala, - keď pastierov uvidela, - [:ako sa mu klaňajú;:] - [:keď videla, hoc' biedneho, - od troch kráľov ucteného, - jak mu dary dávajú.:]