1. Dnes Panna je pozdravená, - Mať Krista Pána zvolená, - Boh sám, ktorý v nebi žije, - z neba na svet zostupuje.


2. Hlas Mária uslyšala - a meno Ježiš prijala, - aby jeho Matkou bola, - ponížene privolila.


3. Milosti plná Matička - je Spasiteľa Rodička, - Krista Pána čo nosila, - v ňom jedine sa tešila.


4. Dar Otca je ten plod Svätý - a Duchom Svätým počatý; - z čistej Panny život vezme, - aby spasil ľudstvo hriešne.


5. Sám Boh k nám z neba prichodí - a z Márie sa narodí, - preto ráčil na svet stúpiť, - že nás všetkých chcel vykúpiť.


6. Dnes jemu všetci spievajme - a vďaky Bohu vzdávajme - za to veľké dobrodenie, - za bolestné vykúpenie.


7. Buď chvála Otcu večnému - a Synovi premilému, - chvála Duchu presvätému, - v Božstve obom rovnakému!