1. Plesajte, kresťania, - nová radosť; - už sa nám narodil - Boh, drahý hosť. - Z ruže kvet vykvitol - o polnoci, - k podiveniu sveta, - z Božej moci.


2. Ó, radosť nad radosť, - sláva sveta; - v jasličkách vložené - božské Dieťa! - Rád ťa ja kolembám, - môj Ježišku, - a o tom rozjímam, - že ležíš tu.


3. Pastieri, pobožne - pokľakajte, - anjeli nebeskí, prespevujte! - Sláva buď vždy Bohu - na výsosti - a ľud svoj nech prijme - do radosti.


4. Všetci ho vítajme v pobožnosti: - Ach, vitaj ty radosť - nad radosti! - Ach, vitaj, Ježiško - najmilejší, - ty verný priateľu - našich duší!