1. Počujte radosť utešenú, - na zemi v ten čas oznámenú, - skrz anjela Božieho, - posla najvernejšieho, - v tej chvíli, v tej chvíli!


2. Novina to je neslýchaná, - že Syna porodila Panna, - v nevinnosti anjelskej - a v čistote panenskej - v Betleme, v Betleme.


3. V jasličky Syna položila, - plienkami si ho obložila, - v náručí ho chovala - a takto mu spievala: - Ježišku, Synáčku!


4. Pastieri stádo zanechali, - k Betlemu rýchlo pospiechali - a dary mu oddali, - veselo mu spievali; - Pane náš, Kráľu náš!


5. Nuž k nemu i my pospiechajme - a vrúcne sa mu tam klaňajme, - i srdcia mu darujme - a seba mu venujme, - k jeho cti z vrelosti.