1. [:Počúvajte, kresťania,:] - čo anjel hlása, - čo je to zasa nového! - Nič sa nebojte, - anjela čujte - Božieho.


2. [:Narodil sa Kristus Pán:] - z Márie Panny, - on Pán nad pánmi, - prišiel k nám. - Čože ti dáme, - vložený v slame, nebies Pán?


3. [:V jaskyni ho zrodila:] - Mária Panna, - milého Syna v chudobe. - Skveje sa krásou, - je našou spásou - v porobe.


4. [:Ó, Synáčku prekrásny,:] - čo si sa znížil, - veľmi ponížil - z lásky k nám! - Prichádzaš z neba, - dúfame v teba, - mocný Pán.


5. [:Kriste nám narodený,:] - buďže ti chvála - od nás vždy stála - z vďačnosti. - Ctime ťa večne, - veľmi srdečne, - v radosti.