1. Pospešte sem, pastuškovia, - k jasliam betlehemským, - narodilo sa Dieťatko - vám i ľuďom všetkým. - To Dieťatko privítajme: - česť a chválu mu vzdávajme: - Vitaj, vitaj, Kráľu, - všetci spievajme!


2. Bez poškvrny porodila - Panna Syna svojho - a v maštaľke do jasličiek - položila si ho. - Čo proroci zvestovali, - tie veci sa v noci stali: - narodil sa nám dnes - Ježiš náš malý.


3. Všetci teda pokľakajme - k malému Ježišku - a prosme ho, by nás prijal - v svoju nebies ríšu. - Preto prišiel z neba dolu, - by sme v nebi žili spolu, - aby splnil Otca - svojho tak vôľu.


4. I my všetci pospiechajme - ku jasličkám jeho, - poprosme ho, by nás prijal - ta do raja svojho; - by sme s tými nebeskými, - spevákmi to anjelskými, - Boha velebili - spevmi krásnymi.


5. Spasiteľu, kvietok milý, - Pane náš, Ježišu, - narodený z čistej Panny, - spas ty našu dušu! - Ty si Kráľ a Spasiteľ náš, - do neba ty ráč priviesť nás; - Ježiško milený, - čuj náš zbožný hlas!