1. Povedzte nám, pastierovia, - čo ste videli, - keď ste sa tak o polnoci - všetci rozbehli? - Videli Dieťatko, - krásne Pacholiatko, - narodené v Betleme.


2. Ktože vám čo o Dieťati - tomto povedal? - Ja by som bol s vami ta šiel, - keby som bol znal. - Anjeli spievali, - nám oznamovali, - že sa Kristus narodil.


3. A kdeže je na hospode - s Matkou sveta Kráľ, - by som i ja ta šiel s vami - a ho privítal? - V chudobnej maštali, - tam mu aj po stlali, - tam je jeho hospoda.


4. V chladnej noci jak obstojí - Dieťa prekrásne, - keď v tej stajni niet ničoho, - len biedne jasle? - Vôl, osol dýchajú, - a tak zohrievajú - to prekrásne Dieťatko.


5. Vylož svoje, ó, Ježiško - útle ručičky, - nech sa tešia s nimi tvoje - verné dušičky! - Hľa, ľúbam ja teba, - Dieťatko ty z neba, - Spasiteľu môj dobrý!


6. Otváram ti svoje srdce, - milý Baránku, - diablu, svetu ho zatváram, - nemá v ňom stánku. - Stále v ňom prebývaj, - sladko v ňom spočívaj, - ó, môj dobrý Ježišku!