1. Sem, pastieri, pospiechajte, - čujte túto zvesť: - Zjavila sa v Betleheme, - hviezda všetkých hviezd: - Panna počala, - Panna nosila, - Panna krásne Nemluvniatko na svet zrodila.


2. Nikdy, také divy veľké, - nikde neboli, - nestali sa dosiaľ ešte - v zemskom údolí. - Moc Božia divná - to učinila, - by Ježiška nám zrodila - Panna Mária.


3. Pospiechajme teda k nemu, - my, pastuškovia - a zistime náležite - pravdivosť slova. - Či to Kristus Pán - z neba stúpil sám, - ktorý prísť mal podľa Písma - v tomto veku k nám.


4. Tak je všetko, už vidíme: - leží na slame, - v malej biednej, chladnej stajni, - tu mu spievame. - Poďme pred neho, - Kráľa večného, - a kľaknime na kolená, - privítajme ho!


5. Spievajme už s veselosťou - milí pastieri, - že sme hosťa prevzácneho - všetci videli. - Chvály si hodný, - Boh trojjediný: - Boh Otec, Syn i Duch Svätý - na veky. Amen.