1. Sem pospešte, nemeškajte, - dobrí valasi; - počúvajte v tejto chvíli, - aké to hlasy. - Hľa, Panenka Mária - Ježiška porodila, - do plienočiek zavinula, - do jasličiek vložila.


2. Anjeli mu prespevujú - piesne veselé. - Sláva Bohu na výsostiach! - nebo znie celé. - Noc sa v deň obrátila, - jasnosť sa hneď zjavila, - celé mesto betlehemské, - celú zem osvietila.


3. Poďme teda s veselosťou - aj my ta k nemu, - na poklonu poníženú - Kráľovi svojmu. - Leží tu Nemluvniatko, - usmieva sa presladko, - milujme a nasledujme - toto malé Dieťatko.


4. Maj sa dobre, Jezuliatko, - domov spiechame - a pesničku presrdečnú - dokončievame. - Daj, Ježiško náš milý, - by sme dobrí ostali; - tebe sa my porúčame, - Dieťa Božie v maštali.