1. Sem, sem, Dieťatko, - sem Jezuliatko, - sem do kolísky, - na senné lístky; - zlož malé, zlož tielko sem krásne, - v spánok zatvor očičká jasné. - Sem, sem, Dieťatko, sem Jezuliatko, - sem do kolísky - na senné lístky!


2. Tu anjeliček - vedľa jasličiek - chce ti zaspievať, - chce ťa kolísať; - chce sa vo snách s tebou pohrávať, - o krásnom ti nebi rozprávať. - Tu anjelíček - vedľa jasličiek - chce ti zaspievať, - chce ťa kolísať.


3. Lesy a hory, - háje a bory, - vetrom nehučte, - len ticho zvučte; - nezobuďte Pána na tróne, - k nemu sladké zavejte vône. - Lesy a hory, - háje a bory, - vetrom nehučte, - len ticho zvučte.


4. Prileť, slávičku, - spievaj pesničku, - poteš, hrdličko, - sväté srdiečko; - táto ruka maličká, svätá - riadi svet a kŕmi vtáčatá. - Prileť slávičku, - spievaj pesničku, - poteš, hrdličko, - sväté srdiečko.


5. A vy, fialky, - vejte do diaľky, - milé ružičky, - skloňte hlavičky, - zaváňajte Dieťaťu milo, - by spalo a sa nezbudilo. - A vy, fialky, - vejte do diaľky, - milé ružičky, - skloňte hlavičky.