1. Svetlo svetu dnes nastalo, - Pán Boh s nami je: - Kristus Ježiš, narodený - z Panny Márie. - Jemu spievajme, - chválu, česť vzdajme. - [:ó, Dieťatko, - Pacholiatko, - všetci spievajme!:]


2. Anjel volá, chváliac Boha, - pokoj zvestuje: - Nebojte sa, pastuškovia, - nám oznamuje. - Láska Ježiša, - láska najvyššia! - [:My ťa ctíme, - velebíme, - obeť najmilšia.:]


3. Sem pristúpme s čistým srdcom, - nohy ľúbajme; - spomôž, Matka, od Dieťatka - lásku žiadame. - Pane náš milý, - prišlý v tej chvíli - [:daj nám radosť, - svoju milosť, - Kriste spanilý.:]


4. Poďte ku mne, pastuškovia, - volá z jasličiek; - volá k sebe ľud svoj verný - drahý - Ježíšek, - Tu sa klaňajme, - na tvár padajme, - [:ó, Ježišku, - drahý kvietku, - všetci tvoji sme.:]