1. Vec predivná, neslýchaná, - ako Panna ušľachtilá - Syna porodila, - stav svoj nezrušila, - zostala panna.


2. Jessov koreň ušľachtilý - dal zo seba prút spanilý; - z rodu vysokého, - z lona panenského - prišla nám milosť.


3. Eva, naša prvá matka, - zaviedla nás, nebožiatka, - ale ty si, Panna, - skrze Krista Pána - nás napravila.


4. Tys' Mária, Matka naša, - porodila Mesiáša, - ktorý na zem stúpil, - aby nás vykúpil - z diablovej ruky.