1. Už Slnko z hviezdy vyšlo, - je žiarou zdobené - a na tento svet prišlo - pre naše spasenie, - by všetko sa splnilo, - čo bolo sľúbené.


2. Mária Boha Syna - nám dala presvätá, - tak bola Evy vina - z nás navždy zotretá - a kliatba skrze Krista - je sňatá zo sveta.


3. Ó, divné narodenie - pre naše spasenie, - ó, veľké poníženie, - zázračné vtelenie, - pre ľudské pokolenie, - pre celé stvorenie!


4. Pre naše vykúpenie - chcel trpieť, hladovať - a potom umučenie - na seba za nás vziať. - Ach, ako nevýslovne - nás musel milovať!


5. Buďme mu vďační, bratia, - že nás tak miloval, - krv vlastnú miesto zlata - za hriechy v obeť dal. - Kto by mu z čistej lásky - dar sĺz nevenoval?