1. Poslaný je anjel - od otca najvyššieho, - nazvaný Gabriel, - posol Boha večného, - k Nazaretu mestu, - by tam jeho Nevestu - Máriu pozdravil, - jeho vôľu jej zjavil.


2. Zdravas', buď, Mária, - Panna plná milosti, - krásna si ľalia, - s tebou je Boh z výsosti. - Neboj sa, ó, Mária, - ty nebeská ľalia, - počneš a porodíš - a panenstvo nestratíš.


3. Na tie jeho slová - Mária sa divila: - Nech je vôľa Božia! - anjelovi vravela: - Deva som Najvyššieho, - Matkou stanem sa jeho, - nad anjelov vyššia, - dcéra Evy najnižšia.


4. A tak Božie Slovo - z Márie sa počalo, - Vykupiteľovo - človečenstvo povstalo. - Chváľme ho, veď je Boh náš, - ctime ho, veď spasil nás. - Sláva Bohu Synu, - že zmyl našu z nás vinu!