1. Veselosť veľká sa - svetu zjavila, - Panenka Mária - nám porodila - [:Synáčka Božieho, - Pána zeme, - v chudobnej maštaľke - v Betleheme.:]


2. Matička chudobná - kojí Dieťatko, - spieva mu pesničku, - spieva presladko; - [:Hajaj, môj Synáčku, - búvaj, búvaj, - v chudobných plienočkách - odpočívaj.:]


3. Hajaj, ty poklad môj - mne najvzácnejší, - búvaj, môj Synáčku, - búvaj, sladko spi. - [:Srdce mi naplnia - veselosti, - keď si tu tíško spíš - v spokojnosti.:]


4. Prestaňte, vtáčkovia, - včuľ nespievajte, - Synáčku milému - vyspať sa dajte. - [:Až keď si Dieťatko odpočinie, - potom sa zase s ním - potešíme.:]