1. Vítame ťa, sväté Dieťa, - nebeský náš Pane, - ktorý si sa nám narodil - v Betleme na slame. - V chudobe si prišiel k nám - spasiť duše naše, - brány nebies otvárať - dušiam našim k spáse.


2. Celý život v prácach našich - ruka tvoja veď nás, - žalosť v radosť premeňuješ, - dokiaľ ty nás žehnáš. - V chudobe nám pomáhaj, - v starosti a biede, - ráč nás chrániť od zlého, - raj tvoj nech k nám príde.


3. Ráč od vojny a od moru - slovenský ľud chrániť, - od nehôd a od úzkosti - svoje deti brániť. - Žehnaj naše rodiny, - daj im milosť svätú, - by len tebe slúžili, - a nie zlému svetu.


4. Pred tebou, ó, Ježiško môj, - na kolená padám, - na dar skromný srdce svoje - do tvojich rúk skladám. - Spievame ti radostne, - bo si radosť sama, - vítame ťa s anjelmi, - teba, nebies sláva.